Golden Retriever (27/7/21)

Rassa: Golden Retriever
Golden Retriever

Fotografies

Certificats i probes genètiques